2015.03.15 Vasárnap

Tóth Béla emléktúra

...a Pinka szurdokban

A Tájak, Korok, Múzeumok, Egyesület alapító tagjának emlékére szervezett barangolásra várják a túravezetők Rábai Péter és Eberhard József a jelentkezőket, 2015. március 15-én vasárnap.

Bővebben

2015.03.21 szombat

Tavaszi nagytakarítás a Romkertben

Önkéntes munka

Az önkénteseket forró szeretettel, meleg étellel és lelkesítő itókával várjuk. Jelentkezés telefonon vagy e-mailben 2015. március 18-ig.

2015.03.25 szerda, 17 óra

Tegnap istenítélet volt Szombathelyen...

Légitámadások a vasi megyeszékhely ellen (1944–1945)

Czirók Zoltán repüléstörténész könyvének ünnepélyes bemutatója. A kötet az Egylet gondozásában jelenik meg.

2015.04.08 szerda, 17 óra

A vers az, amit mondani kell

Válogatás 20. századi magyar költők verseiből

Előadók: az Egylet költészet- és természetkedvelő tagjai

2015.04.22 szerda, 17 óra

Családtörténetek No. 13. Muzsikától műgyűjtésig

A Reményi család és Szombathely

Vendég: Bakó Gusztávné. Beszélgetésvezető: Tanai Ibolya sajtófelelős (Savaria Múzeum).

Hírek, aktuális információk

2015.07.12

Utazás múzeumbarátokkal

Utazás múzeumbarátokkal

A Partiumon és Észak-Erdélyen át a moldvai csángó magyarokhoz

Közkívánatra ez évben ismét Erdélyt választottuk nyári utazásunk célpontjául. Ezúttal azonban át is lépjük annak határait: ellátogatunk a moldvai csángó magyarokhoz. Utunk természeti és építészeti értékekben bővelkedő területeken vezet keresztül. A hét nap gazdag programjában a legkiemelkedőbbek szerepelnek.

Bővebben
Új egyleti tagkártya - grafikai terv: Foki Éva grafikusművész

Tájékoztató

...az új egyleti tagkártyával igénybe vehető kedvezményekről

Mielőtt rátérnénk a tagsági díj befizetésével és az újonnan bevezetésre kerülő műanyag tagkártya átvételével és érvényesítésével kapcsolatos tudnivalókra, ismertetjük a tagkártyához kötődő kedvezmények körét.

Bővebben

2015.01.28

Kutatási beszámoló egy készülő kötetről

Kutatási beszámoló

A katonai repülés Vas megyei vonatkozású eseményeiről (1944–1945)

Egyesületünk a Szombathelyt ért légitámadások pusztításaira, áldozataira emlékezve nemsokára közreadja Czirók Zoltán repüléstörténész „Tegnap istenítélet volt Szombathelyen” című kötetét. A márciusi könyvpremier előzeteseként szervezett találkozó közönsége bepillanthatott a történeti kutatómunka kulisszatitkaiba.

Bővebben

2015.01.09

Indulás a Frontra

A borzalmak tele

Rendhagyó történelemóra

A Szent Márton templom kápolnájában tartott előadáson való részvétellel emlékeztek a múzeumbogár klub tagjai a doni áttörés 72. évfordulójára.

Bővebben

2014.12.12

Karácsonyi Ének

Karácsonyváró hangulatban

Muzsika, süti és kézműveskedés

Hihetetlen, hogy az év utolsó összejövetele ilyen hamar elérkezett! Péntekről péntekre fel sem tűnt, hogy repül az idő. Mindenkit áthatott a karácsony közeledtének öröme, ezt érezni is lehetett, hiszen oldott beszélgetés, muzsika és nevetés hangai szűrődtek ki a klubból.

Bővebben

2014.12.05

Amit még nem tudtál a Mikulásról

Amit még nem tudtál a Mikulásról

Új tudományág született: a mikulógia

December 5-én délután mi másról is szólhatott volna a múzeumbogár foglalkozás, mint a Mikulásról. Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés: Ki is valójában az öreg ajándékosztogató? Hogy változott külseje és öltözéke az évszázadok alatt? Tudjuk-e hogy hol lakik, és ha igen, honnét?

Bővebben

2014.11.28

A láda mélyén

Emlékül a frontról

Hódi Attila előadása az I. világháború ereklyéiről

Egy katona nem tudhatja, mennyi időre szakad el a családjától, meddig kell szolgálnia ott, ahová akarata ellenére vitték. II. Vilmos jóslata – Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek!– nem vált valóra. Az I. világháború szörnyűségei felülmúlták mindazt, amit az akkori emberek el tudtak képzelni.

Bővebben

2014.11.21

A Flashmob videó megfigyelése közben

Múzeumbogarak a könyvtárban

Nagyszálló emlékei közt barangoltunk

Rendhagyó foglalkozásra érkeztek a múzeumbogár klubtagok a Berzsenyi Dániel Könyvtárba. A téma Szombathely százéves szállója volt. Érdekes kérdésekkel, feladatokkal igazi kihívást is jelentett a jubileumi tárlat felfedezése.

Bővebben

2014.11.19

Tóth József motorfűrészét mutatja be

TECHNIKATÖRTÉNETI FORGÁCSOK

Történelemformáló motorfűrészek

A Vasi Múzeumbarát Egylet „Gyűjtemények gyűjteménye” című sorozatának 22. eseményén Tóth József tokorcsi magángyűjtő egészen különleges „aprítástechnikai” kollekciójának rejtelmei tárultak fel. A beszélgetés narrátora Varga Péter, a Savaria Múzeum tárlatvezetője volt.

Bővebben

2014.11.15

Lombcipelők (fotó: Kántor Orsolya)

Romkerti takarítónap

Egyleti szorgalmatosság

Az őszi, önkéntes munkán alapuló nagytakarítás eredményeként eltűnt a vastag lombszőnyeg a Romkert területén magasodó dombról és környékéről. Köszönet minden egyleti tagnak és múzeumi dolgozónak, aki idejét és fizikai erejét nem kímélve ismét kivette részét a közösségépítő és hasznos tevékenykedésből!

Bővebben...

2014.11.07

Címerek és kitűntetések

Címerek és kitűntetések

Jelentéshordozó tárgyak

Ismét jelentkezünk rövid múzeumbogár program-összefoglalónkkal. Novemberi első találkozónk központi témája a heraldika, azaz a címertan volt. A foglalkozást Kiss E. Csaba restaurátor és Tóth Kálmán vezette. A hónap második ifjúsági klubprogramján vitéz Fonyódi László mutatta be első világháborús kitüntetés-gyűjteményét.

Bővebben

2014.11.05

Szalainé Bodor Edit köszönetet mond

Egy arisztokrata hölgyre emlékezünk

Kiállítás nyílt a Nagyszállóról

A Savaria Szálló 100 éves kötelékkel kapcsolja össze Szombathely lokálpatriótáit. A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasi Múzeumbarát Egylet támogatóinak, a szombathelyiek lelkes közreműködésének köszönhetően számtalan tárgyi emlék, fotó és történet gyűlt össze a Nagyszállóról.

Bővebben

2014.10.22

Egy amatőr fotográfus hagyatéka

Egy amatőr fotográfus hagyatéka

Csonkás Sándor bázakerettyei képei az 1950-es évekből

Találkozásunk aktualitása az 1956-os forradalom és szabadságharc idejéből és az azt követő évekből származó, Csonkás Sándor által késztett bázakerettyei fényképgyűjtemény, amelyről Bajzik Zsolt történész tartott érdekfeszítő előadást.

Bővebben

2014.10.17

Múzeumbogár klubosok -régészeti védőfelszerelésben

Műtárgyraktár: pincétől a padlásig

Amit nem láthatsz mindennap

Ez alkalommal Savaria Múzeum központi műtárgyraktárát fedezhették fel a múzeumbogár klubosok. Olyan helyekre is betekinthettek, ahová – hasonló kivételes alkalmaktól eltekintve – csak az intézmény dolgozói léphetnek be.

Bővebben

2014.10.10

Egy 1945-ben, Szombathelyen nyomtatott  plakát

Papírrégiség-lelet

Egy 1945-ben készült szombathelyi plakát nyomában

A Vasi Múzeumbogár Klub egyik tagja papírgyűjtés során régi plakátra bukkant, amelyet később a Savaria Múzeumnak adományozott. A dokumentum az októberi második klubfoglalkozás központi témája lett.

Bővebben

2014.10.04

Bevesszük a Burgot!- Fotó: Burján Sándor

Múzeumok hosszú éjszakája Bécsben

Király volt a császárváros!

A bécsi múzeumok hosszú éjszakája iránt évről évre egyre nagyobb az egyleti tagság érdeklődése. Ahogy 2013-ban, az idén is két autóbuszt töltöttek meg a császárvárosba igyekvő múzeumbarátok.

Bővebben

2014.10.03

Főúr! Fizetek! Fotó: Burján Sándor

Főúr! Fizetek!

Villámcsődület a 100 éves Nagyszállónál

Örömmel fedeztük fel a Vasi Múzeumbarát Egylet tagjait a tömegben, a Savaria Szálló teraszán. Flashmobra gyűlt a tömeg az épület megnyitásának jubileuma alkalmából.

Bővebben

2014.06.28

Népek

A 2014. ÉVI RÉGÉSZTÁBOR KRÓNIKÁJA - VI. KÖZLEMÉNY

Hatodik nap – népek csatája és táborzáró

Elérkezett a szülők, rokonok, barátok számára is nyitott táborzáró esemény napja. Délelőtt azonban még hét, szellemi felkészültséget, találékonyságot és fizikai ügyességet igénylő próbatétel is várt a germánok, avarok és magyarok két-két csapatára.

Bővebben

2014.06.27

Száradó edények

A 2014. ÉVI RÉGÉSZTÁBOR KRÓNIKÁJA - V. KÖZLEMÉNY

Ötödik nap – ritkuló füst, elmélyült alkotómunka

Az előző napihoz képest talán kevésbé mozgalmas, de rendkívül hasznos és fontos tevékenységek vártak a táborozókra. Mivel a magyarok népe hétfőn nem jutott hozzá a fazekaskodáshoz, Udvardi Balázs Tamás vezetésével iparkodtak behozni ebbéli lemaradásukat.

Bővebben

2014.06.26

A fuvókák kiégetése

A 2014. ÉVI RÉGÉSZTÁBOR KRÓNIKÁJA - IV. KÖZLEMÉNY

Negyedik nap – mind jobban ég a kezünk alatt a munka!

A reggeli napsugarak sejtelmesen törtek meg az előző napihoz képest sokkal kisebb térfogatot mutató boksa füstoszlopán. A természeti tünemény azonban nem sokáig kötötte le a tettre kész szénégetőket. Pillanatok alatt kibontották a boksát, majd a kihűlt faszenet rögtön értő kezek vették gondjaikba.

Bővebben

2014.06.25

A tündök és a tartórudazat felkötése

A 2014. ÉVI RÉGÉSZTÁBOR KRÓNIKÁJA - III. KÖZLEMÉNY

Harmadik nap – jurtával és gomolygó füstfelhőkkel

Reggel mindenki az eget kémlelte, mert kissé aggodalomra adott okot, hogy folytatódik-e az előző napi csapadékos időjárás? Végül azonban kisütött a nap és minden a tervek szerint történhetett.

Bővebben

2014.06.24

Torzított koponyák

A 2014. ÉVI RÉGÉSZTÁBOR KRÓNIKÁJA - II. KÖZLEMÉNY

Látványtári élmények a második napon

A reggeli névsorolvasás után, kisebb népvándorlásnak beillő módon, a Vasi Skanzenből a város túlsó szélén működő Vasi Múzeumi Látványtárba vonultak a táborozók, ahol ismét népenként, forgószínpad-rendszerben zajlottak a foglalkozások.

Bővebben

2014.06.23

Tábor

A 2014. évi régésztábor krónikája - I. közlemény

Előzmények és az első nap eseményei

2013 nyarán szenzációs régészeti leletek kerültek elő a Vas megyei Pósfa község határában. A népvándorláskor korai szakaszából való temetőrészlet feltárásának munkálataiba a régésztáborosok is bepillanthattak. Természetes tehát, hogy 2014. évi régésztábor programjait a népvándorláskor jegyében állítottuk össze.

bővebben
A múzeumbogarak családfája

Mit kell tudni a múzeumbogarakról?

Mi az? Ha három pár lába nőtt, akkor kártékony, ha csak egy pár, akkor hasznos. Természetesen a MÚZEUMBOGÁR!
E hasznos "bogarakról" elnevezett klub péntekenként 15 és 17 óra közt tartja foglalkozásait a Savaria Múzeumban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bővebben